Home | Voor wie | Wie is de filosofisch practicus | Hoe werkt het, tarieven | Voorwaarden | Nieuws l Contact

OpenDenken.nl

Voor wieDegenen die het bureau OpenDenken.nl bezoeken, zijn mensen die  over  een zakelijk of privé vraagstuk nadenken en er niet uit komen.  


Zakelijke kwesties kunnen zijn :  professionele dilemma’s of impasses, ethiek en integriteit, organisatorische zingeving of  andere bedrijfsmatige vraagstukken.


Vragen die het privéleven betreffen, kunnen kwesties zijn zoals relatie- of familieproblemen, onbegrip, eenzaamheid, zingeving, levensfase gerelateerde vragen.    


Tussen u en Ties vindt een open dialoog plaats vanuit uw concrete situatie. Ties haakt in op en vraagt door op de door uzelf gebruikte woorden. Zo wordt doorgedrongen tot de onderliggende kernvraag, waardoor de opening tot een antwoord zich als vanzelf openbaart.  


U komt niet alleen verder met het vraagstuk dat u  dwarszit. U ontwikkelt ook het vermogen om open en onbelemmerd over uw eigen gedachteproces te denken.


”De gesprekken maken mijn automatische gedachtegangen

open. Er komt weer lucht in de vraagstukken.”

”De vraag die na ieder gesprek geformuleerd is, werkt door.

Als de vraag geformuleerd is, is de kwestie geen piekerpunt meer.”


Privacy-/geheimhoudingsverklaring

Copyright ©2014 OpenDenken.nl