Home | Voor wie | Wie is de filosofisch practicus | Hoe werkt het, tarieven | Voorwaarden | Nieuws l Contact

OpenDenken.nl

Hoe werkt het, tarieven


Wilt u meer weten over de filosofische gesprekken, dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en kost u niets. In deze kennismaking krijgt u informatie over de gesprekken en het traject. Ook wordt besproken wat het traject zou kunnen opleveren.


Wilt u doorgaan, dan worden er vervolgafspraken gemaakt. Deze kunnen overdag of in de avond gepland worden. De gesprekssessies zijn één op één en duren maximaal 60 minuten. Zij vinden over het algemeen één keer in de week of twee weken plaats.


Voor bedrijven en organisaties is het traject op persoonlijk niveau toegespitst. Daarbij wordt een bij die situatie passend honorarium afgesproken.


Veelal worden de kosten van een traject gedragen door de werkgever. Om het ook toegankelijk te maken voor particulieren, geldt voor hen een speciaal tarief van € 125,= inclusief BTW per gesprekssessie. Vormt dit een probleem, dan kan in overleg een ander tarief worden afgesproken.


De gesprekssessies vinden plaats aan de Weissenbruchstraat 193, 2596GE Den Haag. Deze zijn, onder voorwaarden, ook mogelijk op een andere locatie of via Skype.


Op verzoek zijn ook groeps- of teamdialogen mogelijk, waarbij de filosofisch practicus de gespreksleider is. Hiervoor gelden afwijkende tarieven, waarover contact kan worden opgenomen.

Ook voor deze dialogen geldt dat de taal en de woorden die de deelnemers gebruiken de ingang vormen voor verder vragen en doordenken. De waarde van deze gesprekken ligt in het denken met elkaar, het gezamenlijke denkproces.

”De vraag naar vraag benadering heeft mij tot de kern gebracht.”

”Door geen antwoorden te geven, blijven het mijn eigen gedachten

en door een vraag op het juiste moment kan ik verder in mijn denkproces.”


Privacy-/geheimhoudingsverklaring

Copyright ©2014 OpenDenken.nl