Home | Voor wie | Wie is de filosofisch practicus | Hoe werkt het, tarieven | Voorwaarden | Nieuws l Contact

OpenDenken.nl

Voor wieDegenen die de filosofische praktijk bezoeken, zijn mensen die  over  een zakelijke of privé kwestie piekeren en er niet uit komen.  


Zakelijke kwesties kunnen zijn :  professionele dilemma’s of impasses, ethiek, vragen over samenwerkingsverbanden of  andere bedrijfsmatige vraagstukken.


Vragen die het privéleven betreffen, kunnen kwesties zijn zoals relatie- of familieproblemen, onbegrip, eenzaamheid, verlies, zingeving, ouder worden.   


Er vindt een open dialoog plaats vanuit uw concrete situatie. Hierbij wordt steeds ingehaakt en doorgevraagd op de door uzelf gebruikte taal en de woorden. Daarmee dringt u door tot de kernvraag van uw probleem of dilemma, waardoor de opening tot een antwoord als vanzelf zichtbaar wordt.   


U komt niet alleen verder met de kwestie die u dwarszit. Gedurende het traject ontwikkelt u ook het vermogen om open te denken over uw eigen gedachtenproces.”De gesprekken maken mijn automatische gedachtegangen

open. Er komt weer lucht in de vraagstukken.”

”De vraag die na ieder gesprek geformuleerd is, werkt door.

Als de vraag geformuleerd is, is de kwestie geen piekerpunt meer.”


Privacy-/geheimhoudingsverklaring

Copyright ©2014 OpenDenken.nl