Home | Voor wie | Wie is de filosofisch practicus | Hoe werkt het, tarieven | Voorwaarden | Nieuws l Contact

OpenDenken.nl

OpenDenken.nl is de praktijk van filosofisch practicus Ties Ament.


Heeft u een kwestie, zakelijk of privé gerelateerd, waar u over piekert? Loopt u in uw denken en gevoel vast? Heeft u behoefte helderheid te brengen in uw gedachten en gevoelens?


Filosofisch practicus Ties Ament stimuleert u te denken over uw denkproces.


De gesprekken zijn één op één of kunnen, indien u dit wenst, met meerdere deelnemers gevoerd worden.

Samen gaan wij uw gedachten en gevoelens onderzoeken. De taal en de woorden zijn de ingang om de vragen achter uw vragen zichtbaar te maken. Gaandeweg worden deze steeds scherper door u geformuleerd. Het denken hierover brengt stap voor stap meer helderheid. Ogenschijnlijk vaste denkbeelden of posities komen in een ander licht te staan en komen in beweging.


Er vindt een open dialoog plaats vanuit uw concrete situatie. De gesprekken verlopen van vraag naar vraag. Daarmee komt niet alleen de oorspronkelijke kwestie waarvoor u gekomen bent in beweging. Gedurende het traject gaat u een vragende denkhouding ontwikkelen die ook in andere situaties in het dagelijks leven van pas kan komen.


In de vraag ligt de wijsheid en de opening.Ties Ament is auteur van het boekje Mijmeren in het dagelijks leven.

Ontmoet Ties


Privacy-/geheimhoudingsverklaring

Copyright ©2014 OpenDenken.nl